تیشه به ریشه زبان و ادب فارسی

تیشه به ریشه زبان و ادب فارسی

یکشنبه ۱۱ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- صداوسیما پس از انتقاد مقام معظم رهبری، کمیته‌ای برای حفظ، ترویج و پاسداشت زبان فارسی تشکیل داد اما این کمیته از ۳۱ اردیبهشت تاامروز دستاورد قابل‌توجهی در این امر جز پایش مجریان نداشته است.