جاساز بیش از یک تن موادمخدر در بونکر گاز

جاساز بیش از یک تن موادمخدر در بونکر گاز

چهارشنبه ۰۷ آبان - اجتماعی

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف یک تن و ۱۳ کیلوگرم تریاک در بونکر گاز در محور “رباط کریم به شهریار” خبر داد.