«جایزه ادبی واو» فراخوان داد

«جایزه ادبی واو» فراخوان داد

جمعه ۱۳ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- «جایزه ادبی واو» برای آثار متفاوت داستانی سال ۱۳۹۸ فراخوان داد.