جدیدترین خبر از افشین هاشمی

جدیدترین خبر از افشین هاشمی

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

با پایانِ مراحلِ فنی، نشانِ فیلم سینماییِ «پسران دریا» به کارگردانی افشین هاشمی با طراحی ابراهیم حقیقی منتشر شد.