جذب ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع معضل آب شرب در کردستان

جذب ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع معضل آب شرب در کردستان

شنبه ۰۴ بهمن - اقتصادی

استاندار کردستان گفت: در راستای حل معضل آب شرب استان کردستان از سال گذشته پیگیری‌های بسیاری صورت گرفت و ماحصل این پیگیری‌ها جذب ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مدیریت بحران وزارت کشور برای حل مشکل آب در استان بود.