جزئیات بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو از زبان سخنگوی قوه قضاییه

جزئیات بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو از زبان سخنگوی قوه قضاییه

سه شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ - اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو را تایید کرد.