جزئیات حقوق ۱۴۰۰/ حداقل دریافتی ۳.۵ میلیون تومان شد

جزئیات حقوق ۱۴۰۰/ حداقل دریافتی ۳.۵ میلیون تومان شد

شنبه ۰۴ بهمن - اقتصادی

با پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشسته ها حداقل دریافتی آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.