جزییات اختصاص فضای نمایشگاه تهران به بهبودیافتگان کرونا

جزییات اختصاص فضای نمایشگاه تهران به بهبودیافتگان کرونا

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اجتماعی

مدیرعامل شرکت بین المللی نمایشگاه‌های ایران جزییات اختصاص بخشی از فضای نمایشگاه بین المللی تهران برای بهبودیافتگان از کرونا را تشریح کرد.