جزییات طرح جدید بیمه بیکاری

جزییات طرح جدید بیمه بیکاری

چهارشنبه ۱۴ خرداد - اقتصادی

معاون اشتغال وزیر کار با تشریح جزییات طرح جدید پرداخت بیمه بیکاری گفت: افرادی که دوره‌های کارورزی را گذرانده باشند و در جایی مشغول به کار شوند، وزارت کار سهم بیمه کارفرمای آنها را می‌پردازد.