جشنواره‌ای بدون مهمان خارجی با نصف بودجه یک فیلم

جشنواره‌ای بدون مهمان خارجی با نصف بودجه یک فیلم

سه شنبه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیر سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، گفت: درخواست‌های زیادی از طرف میهمان‌های خارجی برای حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر در تهران رسید اما تصمیم بر این است که هیچ مهمان خارجی نداشته باشیم. وی همچنین در مورد بودجه این رویداد نیز گفت: کل بودجه به اندازه ساخت نیم فیلم است.