جشنواره تئاتر خیابانی مریوان فراخوان داد

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان فراخوان داد

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

فراخوان پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با شعار «تئاتر خیابانی، خیابان روشن همدلی» منتشر شد.