جلسه غیرعلنی مجلس با موضوع آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی

جلسه غیرعلنی مجلس با موضوع آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با موضوع آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی تشکیل شد.