جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی

جلوگیری از پیری با تقویت سلول‌های ایمنی

سه شنبه ۲۵ خرداد - سیاست

پیری سراغ همه‌ی ما می‌آید اما شاید بتوان از عوارض ناخوشایند آن جلوگیری کرد.