جلیلی: با سر دادن شعار انتخاب چند وزیر زن، مشکلات زنان حل نمی شود

جلیلی: با سر دادن شعار انتخاب چند وزیر زن، مشکلات زنان حل نمی شود

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: با سر دادن شعار انتخاب چند وزیر زن، مشکلات زنان حل نمی شود.‌