جمعیت ایران فردا اعلام موجودیت کرد

جمعیت ایران فردا اعلام موجودیت کرد

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

«جمعیت ایران فردا» توسط جمعی از اداور تشکل های دانشجویی و فعالان اجتماعی، سیاسی و رسانه ای تاسیس شده با انتشار بیانیه به صورت رسمی فعالیت های خود را از اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز کرد.