جمع آوری بیش از ۴ میلیون پرونده در سازمان اسناد ملی ایران

جمع آوری بیش از ۴ میلیون پرونده در سازمان اسناد ملی ایران

چهارشنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران-ایرنا- بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده (در حدود ۳۰۰ میلیون برگ) سند در ۵۰ سال گذشته در مخازن سازمان اسناد ملی ایران گردآوری و نگاهداری شده است.