جهاد دانشگاهی لرستان، پیشرو در تولید گیاهان دارویی

جهاد دانشگاهی لرستان، پیشرو در تولید گیاهان دارویی

سه شنبه ۲۵ خرداد - سیاست

سرپرست جهاددانشگاهی لرستان گفت: محور فعالیت ما در راستای بسترها و مزیت‌های موجود استان است.