“جیمزوب” رازهای مهمی را فاش خواهد کرد

“جیمزوب” رازهای مهمی را فاش خواهد کرد

جمعه ۰۱ مرداد - سیاست

ناسا اخیرا در حساب کاربری تلسکوپ فضایی “جیمزوب” در اینستاگرام با انتشار تصویری زیبا نوشت: این پرتو نور آبی دقیقاً چه چیزی است؟