حاشیه جلسه هیأت دولت

حاشیه جلسه هیأت دولت

چهارشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۰:۱۱ - سیاست

بعد از جلسه هیأت دولت که صبح چهارشنبه (۲۰ شهریور) برگزار شده بود، برخی اعضای کابینه در جمع خبرنگاران حضور یافتند و با آنها گفت‌وگو کردند و علی ربیعی – سخنگوی دولت – نیز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.