حجتی: شأن شورای نگهبان نظارتی و تفسیری است نه تقنینی

حجتی: شأن شورای نگهبان نظارتی و تفسیری است نه تقنینی

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تغییر شرایط داوطبین انتخابات ریاست جمهوری ملازمه با اصلاح قانون اساسی دارد و نمی توان به شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای داوطلبین پیش بینی شده، شرط جدیدی اضافه کرد.