حدادی: مبارزه بی‌وقفه با تروریسم و اشغالگری تنها راه نجات ملت های منطقه است

حدادی: مبارزه بی‌وقفه با تروریسم و اشغالگری تنها راه نجات ملت های منطقه است

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد: بی شک مبارزه بی‌وقفه با تروریسم و اشغالگری، تنها راه نجات ملت های منطقه است.