حدود یک سوم معلولان فارس تحت پوشش بهزیستی هستند

حدود یک سوم معلولان فارس تحت پوشش بهزیستی هستند

سه شنبه ۱۷ تیر - اجتماعی

به گفته مدیرکل بهزیستی استان فارس، بیش از ۴۵۰ هزار معلول در این استان زندگی می‌کنند که تعداد ۱۳۰ هزار نفر از آنان تحت پوشش و مددجوی بهزیستی هستند.