حذف کنکور از مسیر برگزاری امتحانات استاندارد

حذف کنکور از مسیر برگزاری امتحانات استاندارد

سه شنبه ۲۵ خرداد - سیاست

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه توجه به برگزاری امتحانات استاندارد و با کیفیت از مهم ترین محورهایی است که به وسیله آن می توان شر کنکور را از سر آموزش و پرورش کم کرد گفت: بسیاری از مشکلات و دغدغه هایی که در حوزه آموزش و پرورش داریم امروز دارای پاسخ های علمی و اطمینان بخشی هستند که به استناد به آنها می توان مسیر آموزش و پرورش را هموار کرد.