حرکت به سوی عدالت فرهنگی شاخص نمایشگاه مجازی قرآن است

حرکت به سوی عدالت فرهنگی شاخص نمایشگاه مجازی قرآن است

دوشنبه ۲۴ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مهمترین شاخص نمایشگاه مجازی قرآن کریم حرکت به سوی عدالت فرهنگی است.