حسین زهی: رئیس جمهور منتخب متعلق به کل ملت ایران است

حسین زهی: رئیس جمهور منتخب متعلق به کل ملت ایران است

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با پایان انتخابات، باید رقابت ها نیز پایان یافته و همه بخش ها و جریان های سیاسی با هم افزایی به رییس جمهور منتخب در رفع مشکلات مردم کمک کنند.