حسین زهی: کاندیداها با ارائه برنامه جلب مشارکت کنند

حسین زهی: کاندیداها با ارائه برنامه جلب مشارکت کنند

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا کاندیدایی می تواند نظر مردم را جلب کند و به رقابت انتخاباتی ادامه دهد که با برنامه ای کارشناسی و با پشتوانه تخصصی وارد رقابت شده باشد.