حضور دادستان کل کشور در زندان تهران بزرگ

حضور دادستان کل کشور در زندان تهران بزرگ

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

دادستان کل کشور با حضور در زندان تهران بزرگ ضمن بازدید از این مرکز، مشکلات قضایی زندانیان را مورد بررسی قرار داد.