حضور ۶ قهرمان ۲۰۱۹ جهان در جام جهانی تهران

حضور ۶ قهرمان ۲۰۱۹ جهان در جام جهانی تهران

شنبه ۱۸ آبان ساعت ۰۲:۰۰ - ورزشی

اتحادیه جهانی کشتی از حضور شش قهرمان سال ۲۰۱۹ کشتی فرنگی جهان در جام جهانی تهران خبر داد.