حفظ همدلی تنها راه مبارزه با دسیسه‌های مستکبران است

حفظ همدلی تنها راه مبارزه با دسیسه‌های مستکبران است

شنبه ۲۷ دی - فرهنگی

تهران- ایرنا- جامعه قرآنی کشور با محکوم کردن ترور شهید محسن فخری زاده از حفظ همدلی و وحدت کلمه به عنوان تنها راه مبارزه با دسیسه‌های مستکبران جهان یاد کردند.