حقایق جذابی درباره مغز که شاید ندانید

حقایق جذابی درباره مغز که شاید ندانید

چهارشنبه ۲۰ فروردین - علمی

مغز ما به ما اجازه می‌دهد تا جهان را پردازش کنیم، همه چیز را در اطراف خود درک کنیم و چیزهای جدید بیاموزیم. با این حال ما هنوز از خیلی از عملکرد مغزمان آگاه نیستیم.