حق بیمه ماهانه مشترکان گاز مشخص شد

حق بیمه ماهانه مشترکان گاز مشخص شد

شنبه ۰۴ بهمن - اقتصادی

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ‌هر مشترک خانگی گاز طبیعی در مناطق شهری ماهانه ۲۰۰ تومان و مشترکان خانگی مناطق روستایی ۱۰۰ تومان را به عنوان حق بیمه پرداخت خواهند کرد.