حمایت از سرمایه گذاران، لازمه‌ی توسعه کشور است

حمایت از سرمایه گذاران، لازمه‌ی توسعه کشور است

جمعه ۰۱ مرداد - اقتصادی

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بخش گردشگری، گفت: حمایت از سرمایه گذاران، لازمه‌ی توسعه کشور است،سرمایه گذاران در بخش گردشگری باید تحت حمایت همه جانبه از سوی تمامی دستگاه‌ها و نهادها قرار گیرند.