حوزه‌هایی که در کرونا آسیب زیادی دیدند

حوزه‌هایی که در کرونا آسیب زیادی دیدند

شنبه ۲۷ دی - فرهنگی

بهروز محمودی‌بختیاری با اشاره به این‌که خیلی از دانشجویان در جاهایی زندگی می‌کنند که دسترسی‌شان به سرعت اینترنت محدود است می‌گوید: علوم انسانی که جزء علوم نقلی است و در آن تضارب آرا، گفت‌وگو و مباحثه مهم است، در این دوران بیشترین را آسیب دیده است. در حوزه هنر هم چون خلاقیت محض وجود دارد، این آسیب بیشتر بوده است.