خانواده‌ها از تجمع مقابل حوزه‌های آزمون امتحانات نهایی خودداری کنند

خانواده‌ها از تجمع مقابل حوزه‌های آزمون امتحانات نهایی خودداری کنند

سه شنبه ۱۷ تیر - اجتماعی

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به آغاز آزمون‌های حضوری دانش آموزان اظهار کرد: خانواده‌ها از تجمع مقابل حوزه‌های آزمون امتحانات نهایی خودداری کنند.