خبرنگاری در جنگ و شورش/ در رقابت با ۲۰۰ نفر خبرنگار ایرنا شدم

خبرنگاری در جنگ و شورش/ در رقابت با ۲۰۰ نفر خبرنگار ایرنا شدم

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- علی نوربار خبرنگار و از مدیران پیشکسوت خبرگزاری جمهوری اسلامی که در رقابت با ۲۰۰ نفر جذب ایرنا شده بود، در گفت و گو با «پروژه تاریخ شفاهی رسانه های ایران ایرنا»، از تجربه خبرنگاری خود در دوران جنگ، حضور به عنوان خبرنگار در ناآرامی های قزوین و کردستان در سال های ۷۳ و ۷۵ می گوید.