خبرگان قرآنی در حل مسائل اجتماعی و انقلابی پیشقدم باشند

خبرگان قرآنی در حل مسائل اجتماعی و انقلابی پیشقدم باشند

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از جامعه قرآنی و خبرگان قرآنی خواست تا در حل مسائل اجتماعی و انقلابی پیشقدم باشند.