خبری از جدیدترین پروژه مشترک شجریان و خلعتبری

خبری از جدیدترین پروژه مشترک شجریان و خلعتبری

چهارشنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

تازه‌ترین پروژه موسیقایی فردین خلعتبری و همایون شجریان در نیمه اول سال ۱۴۰۰ عرضه می شود.