خداحافظی سفیر آلمان در ایران

خداحافظی سفیر آلمان در ایران

جمعه ۱۳ تیر - سیاست

سفیر آلمان در تهران از پایان ماموریت خود در ایران خبر داد .