خروج از ایران برای رنو فرانسه گران تمام شد!

خروج از ایران برای رنو فرانسه گران تمام شد!

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

شرکت خودروسازی رنو فرانسه تحت تاثیر خروج از بازار ایران و رسوایی یکی از مدیران اتحاد رنو- نیسان نخستین کاهش سودآوری این برند را در ۱۰ سال گذشته رقم زد.