خشم پمپئو از توییت ظریف درباره گسترش نژادپرستی در آمریکا

خشم پمپئو از توییت ظریف درباره گسترش نژادپرستی در آمریکا

دوشنبه ۲۳ تیر - سیاست

ساعاتی پس از آنکه محمدجواد ظریف از دنیا خواست تا در مقابل نژادپرستی حکومت آمریکا متحد شود، مایک پمپئو با عصبانیت به توییت وزیرخارجه ایران واکنش داد.