«خلیل بحران» کیست و چگونه به وجود آمد؟

«خلیل بحران» کیست و چگونه به وجود آمد؟

جمعه ۲۹ شهریور ساعت ۰۳:۰۰ - فرهنگی

چند صباحی است که یک کاراکتر طنز به نام «خلیل بحران» در مناطق شمال غرب و به‌ویژه در میان ترک‌زبانان کشور اسم‌ و رسمی برای خودش دست‌وپا کرده است.