خودروهای سنگین باکیفیت تولید می‌شوند

خودروهای سنگین باکیفیت تولید می‌شوند

سه شنبه ۲۹ مهر - اقتصادی

براساس گزارش ارزیابی کیفی انواع خودروها در مردادماه سال جاری، خودروهای سنگین تولیدی در این ماه، حداقل سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند که نشان می‌دهد در مقایسه با کیفیت خودروهای سبک، از اوضاع بهتری به لحظا کیفیت برخوردار هستند.