دادرس: «زره» قابلیت بالاتری نسبت به ناوهای موشک انداز قبلی دارد

دادرس: «زره» قابلیت بالاتری نسبت به ناوهای موشک انداز قبلی دارد

شنبه ۲۷ دی - سیاست

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: ناو موشک‌انداز «زره» نسبت به ناوهای موشک‌اندازی که در گذشته طراحی و ساخته شده از قابلیت عملیاتی بالاتری برخوردار است.