دارنده سهمیه تیراندازی المپیک: رکوردهای ما رشد چشمگیری داشته است 

دارنده سهمیه تیراندازی المپیک: رکوردهای ما رشد چشمگیری داشته است 

شنبه ۰۹ اسفند - ورزشی

تهران- ایرنا- تیرانداز دارنده سهمیه المپیک توکیو گفت: از حدود سه ماه پیش تمرینات به صورت کاملاً منظم در حال برگزاری است و  پروسه تمرین و مسابقه انجام می‌شود و این مساله رکورد تیراندازان را در سطح چشمگیری ارتقا داده است.