داستان‌هایی از روسیه؛ جستجو در ادبیات شورآفرین سرزمین یخی

داستان‌هایی از روسیه؛ جستجو در ادبیات شورآفرین سرزمین یخی

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران-ایرنا- روز جهانی ادبیات روسی، مناسبت مهمی است که به بخش بزرگی از ادبیات جهان بپردازیم و فرصتی برای شناخت بیشتر پنجمین زبان پرکاربرد دنیا داشته باشیم.