داستان های کوتاه از خطبه غدیر روایت می شود

داستان های کوتاه از خطبه غدیر روایت می شود

دوشنبه ۲۰ مرداد - فرهنگی

«قربان شما از غدیر» داستان های کوتاه از خطبه غدیر است که از حمد و ثنا خداوند شروع شده و به امامت حضرت علی(ع) و فرزندانش و معرفی امامت ختم می‌شود.