دانشجو کم‌تقصیرترین فرد در تخلفات پژوهشی است/ اخلاق پژوهش و روش‌شناسی را آموزش نمی‌دهیم

دانشجو کم‌تقصیرترین فرد در تخلفات پژوهشی است/ اخلاق پژوهش و روش‌شناسی را آموزش نمی‌دهیم

شنبه ۲۷ دی - علمی

استاد فلسفه دانشگاه اصفهان معتقد است: چرخه معیوب «نظام پاداش» و همچنین عدم توجه به آموزش مهارت‌های آکادمیک، از عواملی هستند که باعث بروز سوءرفتارهای پژوهشی شده‌اند. به همین دلیل باید سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه آموزش، مورد بازبینی قرار گیرد.