دانشمندان حس ششم انسانی ایجاد کردند

دانشمندان حس ششم انسانی ایجاد کردند

دوشنبه ۲۴ خرداد - سیاست

ما انسان‌ها برخی حواس اصلی داریم اما حس بویایی مانند سگ‌ها نداریم، به اندازه میگوی مانتیس رنگ نمی‌بینیم و نمی‌توانیم مانند لاک‌پشت‌های دریایی با استفاده از قطب‌های مغناطیسی زمین راه خانه را بیابیم اما حسی وجود دارد که می‌توانیم بر آن مسلط شویم.