دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم به پوشش واکسیناسیون دانشجویان شدند

دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم به پوشش واکسیناسیون دانشجویان شدند

چهارشنبه ۲۶ خرداد - سیاست

معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی، آنها را ملزم به پوشش کامل واکسیناسیون دانشجویان کرد.