درباره کارآفرینی که از صفر شروع کرد

درباره کارآفرینی که از صفر شروع کرد

شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

یک فعال در حوزه تولید عایق‌های پیشرفته نانویی آیروژل گفت: اوایل دهه ۸۰ در آن سال‌ها گفته می‌شد که نانو تنها در حد سخن است و کارایی ندارد به همین جهت از همیان سال‌ها بیشتر کارهای مطالعاتی انجام می‌دادیم تا ببینیم نانو در دنیا چه حرف‌هایی برای گفتن دارد؛ با مطالعاتی که داشتم در نهایت وارد پژوهش و مطالعه درباره آیروژل شدم و مطالعات محصول‌محور را در رأس امور قرار دادم و سپس با هزینه‌های اندک مواد اولیه آزمایشگاهی تهیه و فعالیت‌های آزمایشگاهی را آغاز کردم.